Giáo án BÀI 30. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ (MS_135)

Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ vào thế kỷ XVIII là một cuộc chiến tranh giữa Vương quốc Anh và Mười ba thuộc địa của họ dọc ven biển Bắc Mĩ. Kết thúc cuộc chiến, Anh thất bại, mười ba thuộc địa tuyên tuyên bố độc lập và khai sinh ra một quốc gia độc lập: Hợp chúng quốc Mĩ.

0 473

Giới thiệu tài liệu

Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ vào thế kỷ XVIII là một cuộc chiến tranh giữa Vương quốc Anh và Mười ba thuộc địa của họ dọc ven biển Bắc Mĩ. Kết thúc cuộc chiến, Anh thất bại, mười ba thuộc địa tuyên tuyên bố độc lập và khai sinh ra một quốc gia độc lập: Hợp chúng quốc Mĩ.

Bộ tài liệu giảng dạy “Giáo án bài 30. Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  • Cung cấp bài giảng PPT và với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Giáo án với các hoạt động được thiết kế chi tiết, có mục tiêu cho từng hoạt động.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể, giáo viên có thể in ra và phát cho học sinh, tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ hơn về nguyên nhân, diễn biến và kết quả của cuộc chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
  • Các hoạt động được thiết kế để học sinh có thể tích cực và chủ động trong quá trình làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu: Giáo án bài 30. Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Mã số tài liệu:  135
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng và phiếu học tập được thiết kế sẵn với các hoạt động cho học sinh 

– Bao gồm hình ảnh minh họa, ý tưởng cho các hoạt động trong tiết học

Định dạng:  PPT; WORD
Số trang: 14 slide + 11 trang word 
Tác giả:  Nguyễn Thị Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Lê Lan Vân


Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.