Giáo án bài 31. Cách mạng tư sản Pháp (tiết 1) (MS_137)

Cách mạng Pháp 1789 là một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước Pháp khi lực lượng tự do dân chủ, cộng hoà đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và giáo hội Công giáo Roma ở Pháp. Nó được xem là quan trọng hơn các cuộc cách mạng khác tại Pháp sau này, vì đã kết thúc chế độ phong kiến tại Pháp, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Pháp.

0 1,109

Giới thiệu tài liệu

Cách mạng Pháp 1789 là một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước Pháp  khi lực lượng tự do dân chủ, cộng hoà đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và giáo hội Công giáo Roma ở Pháp.    Nó được xem là quan trọng hơn các cuộc cách mạng khác tại Pháp  sau này, vì đã kết thúc chế độ phong kiến tại Pháp, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Pháp.

Giáo án bài giảng Giáo án bài 31. Cách mạng tư sản Pháp (tiết 1) được thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ hơn về hoàn cảnh, diễn biến của cuộc cách mạng Pháp cho tới năm 1793.
  • Các hoạt động được thiết kế để học sinh có thể tích cực và chủ động trong quá trình làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu:  Giáo án bài 31. Cách mạng tư sản Pháp (tiết 1)
Mã số tài liệu:  137
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng và phiếu học tập được thiết kế sẵn với các hoạt động cho học sinh 

– Bao gồm hình ảnh minh họa, ý tưởng cho các hoạt động trong tiết học

Định dạng:  PPT; WORD
Số trang: 13 slide + 14 trang word 
Tác giả:  Nguyễn Thị Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Lê Lan Vân


Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.