Lịch sử 11_Bài 1_ Nhật Bản (MS -1101)

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX hầu hết các nước châu Á đều ở trong tình trạng chế độ phong kiến khủng hoảng suy yếu, bị các đế quốc phương Tây xâm lược, cuối cùng đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Nhưng đó không phải là câu chuyện của Nhật Bản. Chỉ bảy năm sau khi thời kỳ Minh Trị kết thúc, một Nhật Bản mới hiện đại hóa đã được công nhận là một trong "Năm cường quốc" (cùng với Anh, Hoa Kỳ, Pháp và Ý) tại Hội nghị Hòa bình Versailles kết thúc Thế chiến thứ nhất.

1 1,128

Giới thiệu tài liệu

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX hầu hết các nước châu Á đều ở trong tình trạng chế độ phong kiến khủng hoảng suy yếu, bị các đế quốc phương Tây xâm lược, cuối cùng đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
Nhưng đó không phải là câu chuyện của Nhật Bản. Chỉ bảy năm sau khi thời kỳ Minh Trị kết thúc, một Nhật Bản mới hiện đại hóa đã được công nhận là một trong “Năm cường quốc” (cùng với Anh, Hoa Kỳ, Pháp và Ý) tại Hội nghị Hòa bình Versailles kết thúc Thế chiến thứ nhất.

Giáo án Bài 1. Nhật Bản được thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ hơn về hoàn cảnh, nội dung cuộc Minh Trị Duy tân và đặc điểm chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản.
  • Các hoạt động được thiết kế để học sinh có thể tích cực và chủ động trong quá trình làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu: Bài 1. Nhật Bản
Mã số tài liệu: 1101
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ

– Kế hoạch dạy học bản word (5512)

– Các phiếu học tập cho học sinh

Định dạng:  PPT, word
Số trang: 18 slide PPT, 26 trang word
Tác giả:  Lê Thị Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Lê Lan Vân

________________________________________________________________________________________

Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

1 Comment
  1. […] án Bài 2: Ấn Độ được thiết kế […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.