Lịch Sử 11_Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) (MS -1116)

Trong thời gian từ năm 1918 đến năm 1939 phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc phát triển mạnh mẽ ở hầu khắp các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cùng với phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc đã xuất hiện một lực lượng mới là giai cấp vô sản bắt đầu bước lên vũ đài chính trị tham gia vào công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.

1 891

Giới thiệu tài liệu

Trong thời gian từ năm 1918 đến năm 1939 phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc phát triển mạnh mẽ ở hầu khắp các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cùng với phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc đã xuất hiện một lực lượng mới là giai cấp vô sản bắt đầu bước lên vũ đài chính trị tham gia vào công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc

Giáo án Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)  được thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ hơn nguyên nhân, đặc điểm chính phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á, phong trào chống Pháp ở Lào và Campuchia.
  • Các hoạt động được thiết kế để học sinh có thể tích cực và chủ động trong quá trình làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu: Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Mã số tài liệu: 1116
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ

– Kế hoạch dạy học bản word (5512)

– Các phiếu học tập cho học sinh

Định dạng:  PPT, word
Số trang: 16 slide PPT, 13 trang word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Lê Lan Vân

1 Comment
  1. […] án Bài 12. Nước Đức giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) được thiết kế […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.