Lịch Sử 11_Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1873) tiết 2 (MS -1119B)

Ngày 6/6/1862 triều Nguyễn ký hiệp ước Nhâm Tuất, thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ. Giới sĩ phu yêu nước và nhân dân Việt Nam đã phản ứng như thế nào trước hành động này, người Pháp liệu có dừng lại ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ, số phận của Việt Nam rồi sẽ ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu và làm rõ qua bài học này.

0 647

Giới thiệu tài liệu

Ngày 6/6/1862 triều Nguyễn ký hiệp ước Nhâm Tuất, thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ. Giới sĩ phu yêu nước và nhân dân Việt Nam đã phản ứng như thế nào trước hành động này, người Pháp liệu có dừng lại ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ, số phận của Việt Nam rồi sẽ ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu và làm rõ qua bài học này.

Giáo án Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1873), tiết 2 được thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ hơn lý do triều Nguyễn ký hiệp ước 1862, quá trình Pháp xâm lược 6 tỉnh Nam kỳ, phong trào kháng chiến của nhân dân.
  • Các hoạt động được thiết kế để học sinh có thể tích cực và chủ động trong quá trình làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1873) – tiết 2
Mã số tài liệu: 1119B
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ

– Kế hoạch dạy học bản word (5512)

– Các phiếu học tập cho học sinh

Định dạng:  PPT, word
Số trang: 15 slide PPT, 20 trang word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Thị Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Lê Lan Vân

Leave A Reply

Your email address will not be published.