Lịch Sử 11_Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (MS -1120)

Sau khi chiếm được 6 tỉnh Nam kỳ, thực dân Pháp tiếp tục các kế hoạch quân sự mở rộng chiếm đóng Việt Nam. Từ năm 1873 đến năm 1884 Pháp đã tiến đánh Bắc kỳ, buộc triều Nguyễn kí hiệp ước 1874, 1883, 1884 thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp đối với Việt Nam.

0 932

Giới thiệu tài liệu

Sau khi chiếm được 6 tỉnh Nam kỳ, thực dân Pháp tiếp tục các kế hoạch quân sự mở rộng chiếm đóng Việt Nam. Từ năm 1873 đến năm 1884 Pháp đã tiến đánh Bắc kỳ, buộc triều Nguyễn kí hiệp ước 1874, 1883, 1884 thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp đối với Việt Nam.

Giáo án Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng được thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ hơn quá trình Pháp tiến đánh Bắc kỳ lần 1, lần 2, phản ứng của triều đình, phong trào kháng chiến của nhân dân, triều Nguyễn ký các hiệp ước 1874, 1883, 1884 thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp đối với Việt Nam.
  • Các hoạt động được thiết kế để học sinh có thể tích cực và chủ động trong quá trình làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu: Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
Mã số tài liệu: 1120
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ

– Kế hoạch dạy học bản word (5512)

– Các phiếu học tập cho học sinh

Định dạng:  PPT, word
Số trang: 23 slide PPT, 19 trang word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Thị Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Lê Lan Vân

Leave A Reply

Your email address will not be published.