Lịch Sử 11_Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp (MS -1122)

Ngày 22/3/1897 toàn quyền Đông Dương Pôn-Đume (Paul Doumer) đã trình lên Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp một dự án chương trình hoạt động, trong đó có “chương trình khai thác lần thứ nhất” – một công cuộc khai thác thuộc địa một cách quy mô về kinh tế.

0 939

Giới thiệu tài liệu

Ngày 22/3/1897 toàn quyền Đông Dương Pôn-Đume (Paul Doumer) đã trình lên Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp một dự án chương trình hoạt động, trong đó có “chương trình khai thác lần thứ nhất” – một công cuộc khai thác thuộc địa một cách quy mô về kinh tế.

Giáo án Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp được thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ chính sách khai thác thuộc địa lần 1 của Pháp và những biến chuyển của Việt Nam trong cuộc khai thác.
  • Các hoạt động được thiết kế để học sinh có thể tích cực và chủ động trong quá trình làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
Mã số tài liệu: 1122
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ

– Kế hoạch dạy học bản word (5512)

– Các phiếu học tập cho học sinh

Định dạng:  PPT, word
Số trang: 18 slide PPT, 19 trang word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Thị Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Lê Lan Vân

Leave A Reply

Your email address will not be published.