Lịch Sử 11_Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu TK XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (MS -1123)

Đầu TK XX, tư tưởng dân chủ tư sản truyền bá vào Việt Nam đã thức tỉnh các sĩ phu yêu nước, lôi cuốn họ đi theo con đường cứu nước mới trong đó Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là 2 đại diện tiêu biểu cho 2 xu hướng bạo động và cải cách.

0 825

Giới thiệu tài liệu

Đầu TK XX, tư tưởng dân chủ tư sản truyền bá vào Việt Nam đã thức tỉnh các sĩ phu yêu nước, lôi cuốn họ đi theo con đường cứu nước mới, trong đó Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là 2 đại diện tiêu biểu cho 2 xu hướng bạo động và cải cách.

Giáo án Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu TK XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất được thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, lý giải vì sao sự nghiệp cứu nước của 2 nhà yêu nước họ Phan đều thất bại.
  • Các hoạt động được thiết kế để học sinh có thể tích cực và chủ động trong quá trình làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu TK XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất
Mã số tài liệu: 1123
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ

– Kế hoạch dạy học bản word (5512)

– Các phiếu học tập cho học sinh

Định dạng:  PPT, word
Số trang: 14 slide PPT, 18 trang word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Thị Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Lê Lan Vân

Leave A Reply

Your email address will not be published.