Lịch Sử 11_Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (MS -1124)

Năm 1914 Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Pháp tham gia chiến tranh. Vì thế đã ảnh hưởng trực tiếp tới các thuộc địa của Pháp trong đó có Việt Nam. Tình hình Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

2 1,127

Giới thiệu tài liệu

Năm 1914 Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Pháp tham gia chiến tranh. Vì thế đã ảnh hưởng trực tiếp tới các thuộc địa của Pháp trong đó có Việt Nam. Tình hình Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài học này.

Giáo án Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)  được thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ tình hình Việt Nam trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.
  • Các hoạt động được thiết kế để học sinh có thể tích cực và chủ động trong quá trình làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
Mã số tài liệu: 1124
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ

– Kế hoạch dạy học bản word (5512)

– Các phiếu học tập cho học sinh

Định dạng:  PPT, word
Số trang: 17 slide PPT, 18 trang word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Thị Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Lê Lan Vân

Leave A Reply

Your email address will not be published.