Lịch Sử 11_Bài 9. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng (1917 – 1922) (MS -1109)

Cách mạng Nga năm 1917 là một trong những sự kiện chính trị bùng nổ nhất của thế kỷ XX. Cuộc cách mạng bạo lực đánh dấu sự kết thúc của triều đại Romanov và nhiều thế kỷ thống trị của Đế quốc Nga, đưa tới sự ra đời của nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.

0 721

Giới thiệu tài liệu

Cách mạng Nga năm 1917 là một trong những sự kiện chính trị bùng nổ nhất của thế kỷ XX. Cuộc cách mạng bạo lực đánh dấu sự kết thúc của triều đại Romanov và nhiều thế kỷ thống trị của Đế quốc Nga, đưa tới sự ra đời của nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.

Giáo án Bài 9. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng (1917 – 1922) được thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ hơn nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của Cuộc cách mạng tháng 2 và tháng 10 Nga.
  • Các hoạt động được thiết kế để học sinh có thể tích cực và chủ động trong quá trình làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu: Bài 9. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng (1917 – 1922)
Mã số tài liệu: 1109
Giá bán:  70.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ

– Kế hoạch dạy học bản word (5512)

– Các phiếu học tập cho học sinh

Định dạng:  PPT, word, video
Số trang: 22 slide PPT, 21 trang word, 1 video
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Thị Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Lê Lan Vân

Leave A Reply

Your email address will not be published.