Lịch Sử 12_Bài 16 (Tiết 1). Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8. Nước VNDCCH ra đời (MS – 1216A)

Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động đến tinh hình kinh tế, chính trị, xã hội nhiều nước. Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển hướng đấu tranh, tích cực chuẩn bị về mọi mặt. Giữa tháng 8 - 1945, thời cơ đến, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước khởi nghĩa giành chính quyền. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập.

0 542

1. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Chiến tranh thế giới thứ hai đã tác động đến tinh hình kinh tế, chính trị, xã hội nhiều nước. Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển hướng đấu tranh, tích cực chuẩn bị về mọi mặt. Giữa tháng 8 – 1945, thời cơ đến, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước khởi nghĩa giành chính quyền. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập.

Giáo án “Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 tiết 1” được xây dựng và thiết kế nhằm:

  • Cung cấp bài giảng word và PPT và  với phần khởi động, hình thành kiến thức và hoạt động luyện tập, vận dụng để giáo viên có thể sử dụng ngay trên lớp học.
  • Các tài liệu học tập, các phiếu học tập được thiết kế cụ thể giúp giáo viên tiện lợi trong trong quá trình sử dụng
  • Bài giảng bao gồm các thông tin chi tiết, hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu rõ về tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1939 – 1945
  • Phân tích nội dung cơ bản chủ trương hội nghị tháng 11-1939 chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

 

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU

Tên tài liệu: Lịch sử 12 – Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8. Nước VNDCCD ra đời.
Mã số tài liệu: 1216A
Giá bán:  100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • Bài giảng Powerpoint được thiết kế sẵn
  • Kế hoạch bài học (giáo án), được thiết kế chi tiết với 4 hoạt động: Khởi động, Các hoạt động hình thành kiến thức, luyện tập và vận dụng
  • Các phiếu học tập đi kèm dạng word, có thể chỉnh sửa
Định dạng:  Bài giảng Power point; Phiếu học tập dạng Word
Số trang: 21 slides, 26 trang word
Tác giả:  Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 

Giáo viên Lịch sử

Leave A Reply

Your email address will not be published.