PPT Bài giảng: Cuộc chiến tranh giành độc lập ở 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (MS_129)

Cuộc cách mạng Mỹ là cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh. Cuộc chiến diễn ra từ 1775 đến năm 1783, khởi đầu chỉ là cuộc giao tranh nhỏ giữa quân đội Anh và nhân dân thuộc địa có vũ trang ngày 19 tháng 4 năm 1775.

3 608

Cuộc cách mạng Mỹ là cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh. Cuộc chiến diễn ra từ 1775 đến năm 1783, khởi đầu chỉ là cuộc giao tranh nhỏ giữa quân đội Anh và nhân dân thuộc địa có vũ trang ngày 19 tháng 4 năm 1775. Kết quả là thắng lợi của nghĩa quân, buộc Anh phải ký Hiệp định Paris 1783 rút quân khỏi Bắc Mỹ và 13 thuộc địa được độc lập.

Bài giảng PPT “Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ” được thiết kế nhằm:

  • Bao gồm 3 phần cơ bản: Hoạt động khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức và hoạt động củng cố cuối giờ.
  • Các hoạt động dạy học tích cực, được thiết kế nhằm tối đa hóa quá trình học tập và nhận thức của học sinh.
  • Các hoạt động được thiết kế nhằm hình thành năng lực phân tích nguyên nhân của sự kiện, phân biệt nguyên nhân trước mắt, nguyên nhân sâu xa và ngòi nổ của sự kiện.
  • Các hoạt động/nhiệm vụ về nhà thú vị để học sinh có thể làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu:

Đặt mua tài liệu

Tên tài liệu: BÀI GIẢNG PPT: CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ
Mã số tài liệu:  129
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ– Bao gồm hình ảnh minh họa, ý tưởng cho các hoạt động trong tiết học
Định dạng:  PPT
Số trang: 12
Tác giả:  Nguyễn Hữu Long
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Nguyễn Hữu Long

__________________________________________________________________________________________

Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

3 Comments
  1. […] Hoạt động này được sử dụng sau khi giáo viên đã dạy xong nôi dung kiến thức… Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX), Lịch sử lớp 11, ban […]

  2. […] án bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu TK XX đến chiến tran…được thiết kế […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.