PPT Bài giảng: Vì sao người Anh thất bại trong cuộc chiến với các bang thuộc địa (MS_130)

Trong cuộc chiến tranh giữa Anh và 13 bang thuộc địa ở Bắc Mỹ, người Anh đã bị thất bại. Vậy cuộc chiến đó đã diễn ra như thế nào? tương quan lực lượng giữa hai bên ra sao? Tại sao người Anh lại chịu kết quả thất bại? Những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong PPT bài giảng này

1 703

Mục tiêu bài học:

  • Nêu được các loại vũ khí mỗi bên sử dụng
  • Đánh giá phe nào có nhiều khả năng chiến thắng Cuộc chiến giành độc lập và tại sao
  • Để giải thích các yếu tố khiến cho Anh thua trong cuộc chiến

Bài giảng PPT “Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ” được thiết kế nhằm:

  • Bao gồm 3 phần cơ bản: Hoạt động khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức và hoạt động củng cố cuối giờ.
  • Các hoạt động dạy học tích cực, được thiết kế nhằm tối đa hóa quá trình học tập và nhận thức của học sinh.
  • Các hoạt động được thiết kế nhằm hình thành năng lực phân tích nguyên nhân và hệ quả của sự kiện
  • Các hoạt động/nhiệm vụ về nhà thú vị để học sinh có thể làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm.

Nội dung tài liệu:

Đặt mua tài liệu:

Tên tài liệu: BÀI GIẢNG PPT: VÌ SAO ANH THẤT BẠI TRONG CUỘC CHIẾN TRANH VỚI CÁC THUỘC ĐỊA
Mã số tài liệu:  130
Giá bán:  50.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm: – PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ– Bao gồm hình ảnh minh họa, ý tưởng cho các hoạt động trong tiết học
Định dạng:  PPT
Số trang: 12
Tác giả:  Nguyễn Hữu Long
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

Nguyễn Hữu Long

__________________________________________________________________________________________

Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.