Browsing Tag

thực dân Pháp

Lịch Sử 11_Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1873) tiết 2…

Ngày 6/6/1862 triều Nguyễn ký hiệp ước Nhâm Tuất, thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ. Giới sĩ phu yêu nước và nhân dân Việt Nam đã phản ứng như thế nào trước hành động này, người Pháp liệu có dừng lại ở 3 tỉnh miền Đông…
Read More...