Browsing Category

Ý tưởng dạy học

VIỆC SỬ DỤNG CÁC TÌNH HUỐNG TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (DILEMMA) TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

Trong dạy học Lịch sử, các tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy, rất có giá trị đối với việc phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận thức của học sinh đồng thời giúp học sinh hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề và thấy được mối liên…
Read More...

Ý TƯỞNG DẠY HỌC – BÀI 8: LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI – THIẾT KẾ MÔ HÌNH VƯỜN TREO BABILON

Làm thế nào để dạy cho học sinh về những thành tựu kiến trúc nổi bật của thế giới cổ đại một cách sống động và chân thực nhất? Trong Bài 8_Lịch sử 6: “Lưỡng Hà cổ đại” giáo viên có thể tổ chức hoạt động hoạt động sau đây để học sinh được…
Read More...

[Ý tưởng dạy học] HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG – BÀI 4. NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI

Trong Bài 4_Lịch sử 6: “Nguồn gốc loài người” giáo viên có thể tổ chức hoạt động khởi động để học sinh được trải nghiệm từ đó hiểu cách lý giải cội nguồn của các dân tộc trên thế giới, những điểm chung và những điểm riêng, vì sao họ lại có…
Read More...