Browsing Category

Ý tưởng dạy học

Ý TƯỞNG DẠY HỌC – BÀI 8: LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI – THIẾT KẾ MÔ HÌNH VƯỜN TREO BABILON

Làm thế nào để dạy cho học sinh về những thành tựu kiến trúc nổi bật của thế giới cổ đại một cách sống động và chân thực nhất? Trong Bài 8_Lịch sử 6: “Lưỡng Hà cổ đại” giáo viên có thể tổ chức hoạt động hoạt động sau đây để học sinh được…
Read More...

[Ý tưởng dạy học] HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG – BÀI 4. NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI

Trong Bài 4_Lịch sử 6: “Nguồn gốc loài người” giáo viên có thể tổ chức hoạt động khởi động để học sinh được trải nghiệm từ đó hiểu cách lý giải cội nguồn của các dân tộc trên thế giới, những điểm chung và những điểm riêng, vì sao họ lại có…
Read More...

[Ý tưởng dạy học] LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP HỌC SINH HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRONG LỊCH…

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP HỌC SINH HIỂU Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ? Thời gian là một trong những yếu tố quan trọng để tìm hiểu về các sự kiện lịch sử lịch sử. Trong Bài 2_Lịch sử 6: “Cách tính thời gian trong lịch sử”…
Read More...