Bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh – chủ đề CTTG II (1939 – 1945)

Sự thay đổi về nội dung và phương pháp giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông mới tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi trong phương pháp kiểm tra đánh giá. Cùng tham khảo một ví dụ về bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh - chủ đề Nguyên nhân của cuộc chiến tranh thế giới II (1939 - 1945). Theo các thầy cô, điểm khác biệt giữa bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh và bài kiểm tra đánh giá truyền thống là gì?

0 751

Sự thay đổi về nội dung và phương pháp giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông mới tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi trong phương pháp kiểm tra đánh giá.
Cùng tham khảo một ví dụ về bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh – chủ đề Nguyên nhân của cuộc chiến tranh thế giới II (1939 – 1945). Theo các thầy cô, điểm khác biệt giữa bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh và bài kiểm tra đánh giá truyền thống là gì?

Download tài liệu tại đây

Leave A Reply

Your email address will not be published.