Browsing Category

Khoá học

Khóa học: Thiết kế tài liệu học tập và phiếu bài tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử

Việc dạy học lịch sử hướng đến việc hình thành năng lực học sinh đặt ra những yêu cầu mới trong việc tổ chức hoạt động dạy học. Trong bối cảnh đó, sách giáo khoa chỉ được coi là một tài liệu tham khảo, để giảng dạy hiệu quả, người giáo viên…
Read More...