Khóa học: Thiết kế tài liệu học tập và phiếu bài tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử

Việc dạy học lịch sử hướng đến việc hình thành năng lực học sinh đặt ra những yêu cầu mới trong việc tổ chức hoạt động dạy học. Trong bối cảnh đó, sách giáo khoa chỉ được coi là một tài liệu tham khảo, để giảng dạy hiệu quả, người giáo viên buộc phải biên soạn các tài liệu học tập đi kèm với các phiếu học tập cho học sinh. Tuy nhiên, việc biên soạn các tài liệu học tập vẫn là một vấn đề khá mới và khó đối với giáo viên.

0 733

“Một người giáo viên tồi là người giáo viên không chuẩn bị tài liệu học tập cho học sinh”

Việc dạy học lịch sử hướng đến việc hình thành năng lực học sinh đặt ra những yêu cầu mới trong việc tổ chức hoạt động dạy học. Trong bối cảnh đó, sách giáo khoa chỉ được coi là một tài liệu tham khảo, để giảng dạy hiệu quả, người giáo viên buộc phải biên soạn các tài liệu học tập đi kèm với các phiếu học tập cho học sinh. Tuy nhiên, việc biên soạn các tài liệu học tập vẫn là một vấn đề khá mới và khó đối với giáo viên.

Khóa học Thiết kế tài liệu học tập và phiếu bài tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử được xây dựng nhằm:

  1. Mục tiêu của khóa học

– Giups giáo viên có thể chỉ ra được các bước, quy trình để xây dựng tài liệu học tập

– Giáo viên có thể thực hành xây dựng các tài liệu học tập trong các bài học lịch sử cụ thể

– Giáo viên có thể chỉ ra các yêu cầu của một tài liệu học tập hiệu quả và đối chiếu với các tài liệu của bản thân mình.

– Các tổ trưởng chuyên môn, chuyên viên có thể điều phối việc xây dựng hệ thống tài liệu học tập bộ môn trong trường mình và đơn vị mình quản lý.

  1. Nội dung khóa học

– Module 1:  Tài liệu học tập là gì? Phiếu bài tập là gì? Cấu tạo và các thành phần bắt buộc

– Module 2: Các bước xây dựng phiếu bài tập và tài liệu học tập môn lịch sử

– Module 3: Tiêu chí thành công của phiếu bài tập và tài liệu học tập môn lịch sử

– Module 4: Thực hành xây dựng phiếu bài tập, tài liệu học tập và nhận xét, phản hồi

  1. Đối tượng tham gia

– Sinh viên Sư phạm ngành Lịch sử

– Giáo viên Lịch sử ở các trường THCS, THPT

– Tổ trưởng chuyên môn, chuyên viên phụ trách môn Lịch sử

– Điều phối chương trình môn Lịch sử

  1. Thông tin giảng viên

– Giảng viên: Nguyễn Hữu Long – Người sáng lập Dự án Đào tạo và hỗ trợ Giáo viên – Táo Giáo Dục

– Điện thoại: 0971.067.689

– Email: [email protected]

– Website: https://giaovienlichsu.com/

Leave A Reply

Your email address will not be published.