Browsing Category

Tài liệu phát triển chuyên môn

Hoạt Động Dạy Học Phát Triển Năng Lực _ Lý Thuyết Đến Các Bước Thực Hiện

Bộ tài liệu nhằm hỗ trợ cho các điều phối và tổ trưởng chuyên môn trong việc xây dựng hệ thống chương trình cho nhà trường; cũng như các thầy cô giáo, những người đang băn khoăn làm thế nào để đưa lý thuyết về dạy học phát triển năng lực…
Read More...

Xây dựng cộng đồng lớp học kết nối – Bộ công cụ dành cho giáo viên chủ nhiệm (PDF & PPTX)

Học sinh sẽ học tập tốt nhất trong một môi trường an toàn, được quan tâm và tôn trọng. Nơi mà học sinh được tôn vinh, khen thưởng, động viên khích lệ vì sự cố gắng, nỗ lực và những hành động tốt đẹp. Việc tạo dựng những nền tảng cho sự phát…
Read More...