Browsing Category

Tài liệu phát triển chuyên môn

Xây dựng cộng đồng lớp học kết nối – Bộ công cụ dành cho giáo viên chủ nhiệm (PDF & PPTX)

Học sinh sẽ học tập tốt nhất trong một môi trường an toàn, được quan tâm và tôn trọng. Nơi mà học sinh được tôn vinh, khen thưởng, động viên khích lệ vì sự cố gắng, nỗ lực và những hành động tốt đẹp. Việc tạo dựng những nền tảng cho sự phát…
Read More...