Xây dựng cộng đồng lớp học kết nối – Bộ công cụ dành cho giáo viên chủ nhiệm (PDF & PPTX)

Học sinh sẽ học tập tốt nhất trong một môi trường an toàn, được quan tâm và tôn trọng. Nơi mà học sinh được tôn vinh, khen thưởng, động viên khích lệ vì sự cố gắng, nỗ lực và những hành động tốt đẹp. Việc tạo dựng những nền tảng cho sự phát triển cộng đồng sẽ vượt ra khuôn khổ một lớp học, thậm chí một trường học. Nó là một quá trình liên tục đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể giáo viên, phụ huynh và cả xã hội.

0 211
Học sinh sẽ học tập tốt nhất trong một môi trường an toàn, được quan tâm và tôn trọng. Nơi mà học sinh được tôn vinh, khen thưởng, động viên khích lệ vì sự cố gắng, nỗ lực và những hành động tốt đẹp. Việc tạo dựng những nền tảng cho sự phát triển cộng đồng sẽ vượt ra khuôn khổ một lớp học, thậm chí một trường học. Nó là một quá trình liên tục đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể giáo viên, phụ huynh và cả xã hội.
Một cộng đồng lớp học giống như một dàn nhạc giao hưởng. Các nhạc cụ và nhạc công của dàn nhạc phải hòa điệu cùng nhau, bởi vì mỗi người đều có một đóng góp riêng. Giống như người chỉ huy dàn nhạc chịu trách nhiệm về chất lượng của buổi biểu diễn, người giáo viên cũng phải chịu trách nhiệm về chất lượng lớp học của mình. Chính bạn – người giáo viên (đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm) sẽ là chất xúc tác, người định hình nên các thói quen hàng ngày và phát triển các kỳ vọng cho học sinh về cả học tập và hành vi. Khi bạn thiết lập nền tảng tốt cho cộng đồng lớp học của mình, học sinh sẽ chịu trách nhiệm và tham gia nhiều hơn vào quá trình học tập.
Tài liệu này sẽ giúp giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) và ban giám hiệu nhà trường có những ý tưởng và công cụ trong việc tạo dựng môi trường lớp học dân chủ, quản lý lớp học hiệu quả, mang đến những ý tưởng mới mẻ độc đáo trong các môn học thông qua các dự án học tập. Nó sẽ giúp hiện thực hóa các ý tưởng về một cộng đồng lớp học kết nối và hạnh phúc.
Nội dung của tài liệu gồm 3 phần chính:
Hướng dẫn sử dụng tài liệu dành cho Giáo viên và Ban giám hiệu
Phần 1: Xây dựng cộng đồng lớp học kết nối
A. Những kết nối đầu tiên
B. Lớp học của sự quan tâm
Chủ đề 1: Lan tỏa những điều tích cực
Chủ đề 2: Xây dựng tình bạn đẹp
Chủ đề 3: Bày tỏ lòng biết ơn
C. Lớp học dân chủ
Chủ đề 4: Tổ chức các cuộc họp lớp hiệu quả
Chủ đề 5: Nội quy của cộng đồng lớp học
Chủ đề 6: Cùng chia sẻ nhiệm vụ
Chủ đề 7: Vấn đề phát sinh và cách giải quyết
D. Kiến tạo bản sắc lớp học
Chủ đề 8: Một lớp học đọc sách
Chủ đề 9: Dấu hiệu nhận biết
Phần 2: Một số ý tưởng dự án học tập kết nối trong và ngoài nhà trường
Các dự án học tập liên môn
Dự án về một số ngày đặc biệt
Dự án Bảo vệ hành tinh xanh
Với những gợi ý trong tài liệu này, chúng tôi mong muốn giúp các thầy cô giáo tạo ra một lớp học của sự quan tâm và trách nhiệm. Một cộng đồng lớp học, nơi mà học sinh có được sự kết nối và cảm giác thuộc về? Là nơi mà học sinh cảm thấy được yêu thương, tôn trọng? Nơi chúng có những quyền và trách nhiệm? Đó là một môi trường lớp học lý tưởng, mà mỗi học sinh, giáo viên, phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường mong muốn được tạo dựng.
Táo Tài Liệu 
https://taotailieu.com/tai-lieu/xay-dung-cong-dong-lop-hoc-ket-noi/

Leave A Reply

Your email address will not be published.