Browsing Category

Lớp 11

Lịch Sử 11_Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ…

Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết đánh dấu Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Người Pháp bắt đầu thiết lập chế độ bảo hộ trên phần lãnh thổ Bắc và Trung Kì. Nhưng tình hình chính trị tại Việt Nam lúc đó vẫn chưa thực sự ổn định…
Read More...

Lịch Sử 11_Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến…

Sau khi chiếm được 6 tỉnh Nam kỳ, thực dân Pháp tiếp tục các kế hoạch quân sự mở rộng chiếm đóng Việt Nam. Từ năm 1873 đến năm 1884 Pháp đã tiến đánh Bắc kỳ, buộc triều Nguyễn kí hiệp ước 1874, 1883, 1884 thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp đối…
Read More...

Lịch Sử 11_Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1873) tiết 2…

Ngày 6/6/1862 triều Nguyễn ký hiệp ước Nhâm Tuất, thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ. Giới sĩ phu yêu nước và nhân dân Việt Nam đã phản ứng như thế nào trước hành động này, người Pháp liệu có dừng lại ở 3 tỉnh miền Đông…
Read More...