Lịch Sử 11_Bài 30_Tiết 1_Bối cảnh của cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ

Bài 30_Tiết 1_Bối cảnh của cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ

0 277

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

  • Trình bày bối cảnh cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ
  • Thảo luận và đề xuất được các chính sách cải cách để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội theo quan điểm của em.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

 

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 30 (TIẾT 1) CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY VÀ TRIỀU HỒ
Mã số tài liệu: 1130A
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 16 slide PPT,  21 trang word,  (phiếu học tập và kế hoạch dạy học)
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.