Bài 20_Tiết 6_ Chữ viết, Văn học (MS_1020F)

Chữ Hán, Hán tự (漢字) (người Việt còn gọi là chữ Nho) là loại văn tự ngữ tố - âm tiết xuất phát từ tiếng Hán cổ. Trong chữ Hán bao gồm có 2 loại gồm chữ Hán cổ được gọi là chữ phồn thể. Và chữ Hán hiện đại còn được gọi là chữ giản thể. Đây…
Read More...