Browsing Category

Phát triển chuyên môn

Bộ Tài Liệu 101 Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Lịch Sử (Mã Số: TNLS 101)

Bộ tài liệu cung cấp cho học sinh các trải nghiệm đối với các nội dung kiến thức lịch sử, từ đó có được những nhận thức và tư duy lịch sử, cũng như hiểu được quá trình phát triển trong tư duy của con người là cơ sở cho sự phát triển của…
Read More...

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG MÔN LỊCH SỬ_VƯỢT RA KHUÔN KHỔ CỦA NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (MS…

SERVE, với vai trò là Phòng thí nghiệm Giáo dục Khu vực do liên bang tài trợ cho miền Đông Nam, đã hoạt động từ năm 1990 để cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp cho giáo viên trong lĩnh vực đánh giá. Công việc đã tập trung vào việc chuyển…
Read More...

CHƯƠNG 25_QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA_TRƯỜNG HỢP CỦA MANCHESTER (BẢN DỊCH SGK WORLD HISTORY)

Cuộc Cách mạng Công nghiệp ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống ở Vương quốc Anh. Nhưng bên cạnh những tác động tích cực, nó cũng để lại nhiều hậu quả tiêu cực. Một mặt, nó làm cho chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mọi người.…
Read More...