Workshop: Khai thác và sử dụng Tư liệu gốc trong Dạy học Lịch sử

Quá trình đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, cùng với những chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo Dục, khiến cho việc sử dụng tư liệu gốc trong dạy học lịch sử bắt đầu được coi trọng. Các tài liệu tham khảo về tư liệu gốc và hướng dẫn sử dụng tư liệu gốc trong quá trình dạy học được xuất bản ngày càng nhiều.

0 606

Quá trình đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, cùng với những chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo Dục, khiến cho việc sử dụng tư liệu gốc trong dạy học lịch sử bắt đầu được coi trọng. Trong khóa học online “Khai thác và sử dụng Tư liệu gốc trong lịch sử”, chúng tôi sẽ cùng các thầy cô làm rõ các vấn đề liên quan đến tư liệu gốc cũng như quá trình chuyển đổi sang phương pháp dạy học lịch sử tiếp cận tư liệu.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  1. Tư liệu gốc là gì? Đâu là tư liệu gốc và đâu không phải tư liệu gốc? Tư liệu gốc trong nghiên cứu và tư liệu gốc trong giảng dạy?
  2. Một số “ngộ nhận” liên quan đến tư liệu gốc.
  3. Các loại tư liệu gốc và ưu điểm và nhược điểm của từng loại?
  4. Cách tìm kiếm các tư liệu gốc phục vụ bài học?
  5. Khai thác và sử dụng tư liệu gốc trong thực tiễn dạy học như thế nào?
  6. Hoạt động thực hành

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

– Giảng viên: Nguyễn Hữu Long – Người sáng lập Dự án Giáo viên Lịch sử (Giaovienlichsu.com) và Dự án Đào tạo & hỗ trợ Giáo viên (Táo Giáo Dục)

– Hình thức khóa học: Online trên Google meet

– Thời lượng: Thứ 3 ngày 23/4/2024

– Thời gian: 20h00 – 22h00

– Phí tham gia: 100.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÍ THAM GIA:
– Bước 1: Các thầy cô click vào đường link đăng ký dưới đây.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxVoLf4swtJquHxoDrTpgw7qhTrRlpscnp3ENFobfABulLig/viewform

– Bước 2: Thầy/cô thực hiện thanh toán theo số tài khoản có trên link đăng ký. Sau đó, thầy cô điền đầy đủ các thông tin trên form đăng ký.

– Bước 3: Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận đến các thầy cô kèm theo đường link Google meet của khóa học.

Hẹn gặp lại các thầy cô!

Leave A Reply

Your email address will not be published.