Tin nổi bật

MỘT VÀI VẤN ĐỀ KHI DẠY BÀI “CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH” TRONG SGK LỊCH SỬ LỚP 8

1. Về tên gọi: Trong lịch sử Anh người ta không gọi là cách mạng Tư sản Anh mà chỉ gọi là cuộc Nội chiến. Cách mạng Tư sản chỉ là tên gọi của các nhà sử học Mác-xít. Có lẽ khi dạy cho học sinh, giáo viên nên chú thích về điều này. Đây cũng là một kĩ năng quan trọng cần hình thành cho học sinh trong dạy học Lịch sử - kĩ năng diễn giải theo các góc nhìn khác nhau. 2. Cách viết về nguyên nhân kinh tế trong SGK dễ khiến học sinh (và cả giáo viên), cho rằng chính sự phát triển kinh tế theo hướng TBCN là nguyên nhân quan…

Sổ tay: Hướng dẫn học sinh phân tích các tư liệu gốc

Để khắc phục được điều đó, giáo viên buộc phải đưa việc dạy học lịch sử trở về với con đường nhận thức của các nhà nghiên cứu. Nói cách khác, học sinh cần được hướng dẫn khai thác các nguồn tư liệu, đặc biệt là tư liệu gốc. Từ đó phân tích, đánh giá về tính chính xác và độ tin cậy của các tư liệu. Thông qua đó, học sinh phục dựng, mô tả lại quá khứ và nhận ra các quan điểm góc nhìn khác nhau trong cách diễn giải về một vấn đề lịch sử.

Bộ Tài Liệu 101 Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Lịch Sử (Mã Số: TNLS 101)

Bộ tài liệu cung cấp cho học sinh các trải nghiệm đối với các nội dung kiến thức lịch sử, từ đó có được những nhận thức và tư duy lịch sử, cũng như hiểu được quá trình phát triển trong tư duy của con người là cơ sở cho sự phát triển của những nền văn minh.

Cách trình bày lịch sử thành các “mục” “bài” trong SGK Lịch sử và những “vấn đề” của nó

Lịch sử thường vô cùng phức tạp, sự phức tạp nó thể hiện ở những mối quan hệ chồng chéo giữa các sự kiện, ở động cơ của các nhân vật, ở nguyên nhân, hệ quả của các sự kiện… Khi dạy Lịch sử, người ta buộc phải chia thành các bài, tách thành các mục, biến thành các phần và phân nhỏ thành các nội dung có lớp nang để người học dễ học, dễ nhớ và thậm chí nhằm những mục đích khác nữa.

- Advertisement -

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG MÔN LỊCH SỬ_VƯỢT RA KHUÔN KHỔ CỦA NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (MS 201)

SERVE, với vai trò là Phòng thí nghiệm Giáo dục Khu vực do liên bang tài trợ cho miền Đông Nam, đã hoạt động từ năm 1990 để cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp cho giáo viên trong lĩnh vực đánh giá. Công việc đã tập trung vào việc chuyển những gì đã biết từ thế giới đo lường, nghiên cứu ứng dụng và người thực hành thành những ý tưởng cụ thể để giáo viên thực hiện nhằm cải thiện thực hành đánh giá của họ. Trọng tâm đặc biệt là làm thế nào để cải thiện các đánh giá mà giáo viên sử dụng và cách họ sử dụng chúng để cải thiện…

6 vấn đề của giáo viên Lịch sử trong quá trình giảng dạy

Khi nhìn về những vấn đề của môn Lịch sử, chúng ta thường tập trung vào chương trình, sách giáo khoa, vào điều kiện cơ sở vật chất hay thái độ của học sinh với bộ môn. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề lại nằm ngay chính ở phía những người làm công việc giảng dạy. Những hạn chế và rào cản đang tồn tại trong họ mới là yếu tố sâu xa tạo nên khó khăn, hạn chế trong quá trình giảng dạy.

Recent Posts