Tin nổi bật

Lịch sử 11_Bài 26_Một số cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc

1. GIỚI THIỆU Mục tiêu bài học Nêu nguyên nhân bùng nổ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc Chỉ được trên lược đồ địa bàn diễn ra các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời Bắc thuộc Nêu được kết quả, ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc 2. NỘI DUNG TÀI LIỆU                             3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU: Tên tài liệu BÀI 26: MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA THỜI BẮC THUỘC Mã số tài liệu: 1126 Giá bán: 100.000 VNĐ Bộ tài liệu gồm: PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần…

Lịch sử 11_KHDH_Bài 25_Một số cuộc kháng chiến không thành công trước 1858

1. GIỚI THIỆU Mục tiêu bài học Nêu khái quát 3 cuộc kháng chiến không thành công trước 1858. Kịch hoá được 3 cuộc kháng chiến không thành công trước 1858. Phân tích được nguyên nhân thất bại của các cuộc kháng chiến. 2. NỘI DUNG TÀI LIỆU                           3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU: Tên tài liệu BÀI 25: MỘT SỐ CUỘC KHÁNG CHIẾN KHÔNG THÀNH CÔNG TRƯỚC NĂM 1858 Mã số tài liệu: 1125 Giá bán: 100.000 VNĐ Bộ tài liệu gồm: PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần…

Lịch Sử 11_Bài 24_Một số cuộc khởi nghĩa thành công

1. GIỚI THIỆU Mục tiêu bài học Kể tên được các cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu trước 1858 Thuyết trình được về một cuộc kháng chiến thắng lợi. Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến 2. NỘI DUNG TÀI LIỆU                           3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU: Tên tài liệu BÀI 24: MỘT SỐ CUỘC KHÁNG CHIẾN THẮNG LỢI TIÊU BIỂU TRƯỚC 1858 Mã số tài liệu: 1124 Giá bán: 100.000 VNĐ Bộ tài liệu gồm: PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động,…

Lịch sử 11_Bài 23_Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam

1. GIỚI THIỆU Mục tiêu bài học Nêu được vị trí địa chiến lược của Việt Nam Phân tích được vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam 2. NỘI DUNG TÀI LIỆU                          3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU: Tên tài liệu BÀI 23: KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM Mã số tài liệu: 1123 Giá bán: 100.000 VNĐ Bộ tài liệu gồm: PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng…

- Advertisement -

Hợt hợt, qua loa, đại khái, loáng thoáng…

Chúng ta, ai cũng thích vui vẻ, thoải mái. Không ai bắt chúng ta phải đào sâu tận gốc rễ của vấn đề, không ai buộc chúng ta phải suy nghĩ trăn trở về một câu, một từ, cũng không ai trả lương để chúng ta có thể cả ngày bới lục đống sách vở và tư liệu. Nhưng công việc này là như thế - nếu chúng ta đã chọn nó.

BỘ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY LỊCH SỬ LỚP 11 – HỌC KỲ 1

Bộ tài liệu này được biên soạn dựa trên việc tuân thủ nội dung chương trình môn Lịch sử năm 2018 và nghiên cữu kĩ lưỡng ba bộ sách giáo khoa hiện hành. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng làm rõ, khắc phục một số vấn đề tồn tại trong các bộ sách, đồng thời cấu trúc lại các mục thành các bài, các tiết một cách rõ ràng và mạch lạc hơn.

Recent Posts