Tin nổi bật

BẢN DỊCH SGK “KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRONG THẾ KỈ XX”

Ấn bản riêng biệt này của Thế giới thế kỷ 20 lưu giữ tất cả những điểm tốt nhất của phiên bản đầu tiên đó. Đồng thời, phiên bản này cũng được tái cấu trúc, thiết kế lại và sắp xếp hợp lý theo các bài học, phù hợp với việc sử dụng trong lớp học. Điều này khiến cho nó trở nên dễ tiếp cận hơn.

Tư liệu gốc và tư liệu thứ cấp: cái nào đáng tin cậy hơn?

Tư liệu gốc và tư liệu thứ cấp: cái nào đáng tin cậy hơn? Trong quá trình nghiên cứu lịch sử, cả tư liệu gốc và thứ cấp đều cung cấp thông tin giúp chúng ta trả lời những câu hỏi về các vấn đề lịch sử. Tuy nhiên, khi sử dụng bằng chứng từ những tư liệu này, chúng ta tin tưởng loại tư liệu nào hơn? Tư liệu gốc liệu có đáng tin cậy hơn tư liệu thứ cấp hay ngược lại? Trong bài biết này, chúng ta sẽ khám phá sự khác biệt giữa hai loại tư liệu, ưu điểm và nhược điểm của từng loại cũng như cách sử dụng chúng một cách hiệu…

- Advertisement -

Recent Posts