Tin nổi bật

Workshop: Khai thác và sử dụng Tư liệu gốc trong Dạy học Lịch sử

Quá trình đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, cùng với những chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo Dục, khiến cho việc sử dụng tư liệu gốc trong dạy học lịch sử bắt đầu được coi trọng. Các tài liệu tham khảo về tư liệu gốc và hướng dẫn sử dụng tư liệu gốc trong quá trình dạy học được xuất bản ngày càng nhiều.

HỎI – ĐÁP VỀ TƯ LIỆU GỐC TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ

Quá trình đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, cùng với những chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo Dục, khiến cho việc sử dụng tư liệu gốc trong dạy học lịch sử bắt đầu được coi trọng. Các tài liệu tham khảo về tư liệu gốc và hướng dẫn sử dụng tư liệu gốc trong quá trình dạy học được xuất bản ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng tư liệu gốc cũng nảy sinh một số thắc mắc, băn khoăn của giáo viên. Chúng tôi sẽ giải đáp các vấn đề này dưới dạng hỏi đáp để thầy cô…

Workshop “THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ”

Workshop “Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học lịch sử” được xây dựng nhằm chia sẻ những ý tưởng thú vị, những lưu ý cần thiết đến với các thầy cô giáo, đặc biệt là những người đang làm công việc giảng dạy lịch sử ở cả trong và ngoài nhà trường.

- Advertisement -

BỘ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY LỊCH SỬ LỚP 11 – HỌC KỲ 2 (MS 1100B)

Bộ tài liệu này được biên soạn dựa trên việc tuân thủ nội dung chương trình môn Lịch sử năm 2018 và nghiên cữu kĩ lưỡng ba bộ sách giáo khoa hiện hành. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng làm rõ, khắc phục một số vấn đề tồn tại trong các bộ sách, đồng thời cấu trúc lại các mục thành các bài, các tiết một cách rõ ràng và mạch lạc hơn.

BỘ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY LỊCH SỬ LỚP 11 – HỌC KỲ 1

Bộ tài liệu này được biên soạn dựa trên việc tuân thủ nội dung chương trình môn Lịch sử năm 2018 và nghiên cữu kĩ lưỡng ba bộ sách giáo khoa hiện hành. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng làm rõ, khắc phục một số vấn đề tồn tại trong các bộ sách, đồng thời cấu trúc lại các mục thành các bài, các tiết một cách rõ ràng và mạch lạc hơn.

Recent Posts