Khóa học: Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử

Từ năm 2021, chương trình môn Lịch sử mới theo định hướng phát triển năng lực sẽ được triển khai, nhưng hầu hết các giáo viên đều gặp khó khăn trong việc giảng dạy. Ví dụ như, trong thời gian 45 phút của tiết học với hơn 40 học sinh, làm thế nào để có thể vừa dạy được kiến thức, vừa phát triển được năng lực của học sinh.

0 582

Từ năm 2021, chương trình môn Lịch sử mới theo định hướng phát triển năng lực sẽ được triển khai, nhưng hầu hết các giáo viên đều gặp khó khăn trong việc giảng dạy. Ví dụ như, trong thời gian 45 phút của tiết học với hơn 40 học sinh, làm thế nào để có thể vừa dạy được kiến thức, vừa phát triển được năng lực của học sinh. Khi soạn giáo án, giáo viên không biết rằng giáo án phát triển năng lực là gì? Nó khác gì so với các giáo án truyền thống khác, làm sao để có thể hình thành được các năng lực cho học sinh trên thực tế giảng dạy…

Khóa học: Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử được thiết kế nhằm

  1. Mục tiêu của khóa học

– Hiểu bản chất khái niệm năng lực và Dạy học định hướng phát triển năng lực phân biệt nó với các mô hình dạy học truyền thống.

– Có thể được thực hành, luyện tập từng năng lực, kĩ năng, từ đó lựa chọn được các kĩ năng phù hợp để đưa vào mỗi tiết học.

– Luyện tập các bước, của một tiết dạy học tích cực hướng đến phát triển năng lực học sinh.

– Thiết kế được giáo án phát triển năng lực cho học sinh

– Xây dựng bài kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

  1. Nội dung khóa học

Module 1: Khái niệm về dạy học định hướng phát triển năng lực

– Dạy học phát triển năng lực là gì?

– Tại sao tôi cần phải chuyển sang dạy học phát triển năng lực học sinh?

– Phân tích một tiết dạy theo định hướng phát triển năng lực

Module 2 + 3 + 4: Các năng lực và kĩ năng cần hình thành cho học sinh trong môn Lịch sử

– Năng lực xác định trật tự thời gian

– Năng lực phân tích sự thay đổi và tiếp nối

– Năng lực phân tích nguyên nhân và hệ quả

– Năng lực đánh giá ý nghĩa và tầm quan trọng

– Năng lực phân tích động lực của nhân vật lịch sử

– Năng lực diễn giải và thể hiện quan điểm

Module 5: Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực

– Các thành tố của một giáo án theo định hướng phát triển năng lực

– Xây dựng bài kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực

– Tiêu chí đánh giá một tiết dạy hiệu quả

  1. Đối tượng tham gia

– Sinh viên Sư phạm ngành Lịch sử

– Giáo viên Lịch sử ở các trường THCS, THPT

– Tổ trưởng chuyên môn, chuyên viên phụ trách môn Lịch sử

– Điều phối chương trình môn Lịch sử

  1. Thông tin giảng viên

– Giảng viên: Nguyễn Hữu Long – Người sáng lập Dự án Đào tạo và hỗ trợ Giáo viên – Táo Giáo Dục

– Điện thoại: 0971.067.689

– Email: [email protected]

– Website: https://giaovienlichsu.com/

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.