Khóa học: Xây dựng và thiết kế chủ đề học tập trong môn Lịch sử

Việc xây dựng các chủ đề không đơn giản chỉ là ghép các bài có mối liên hệ với nhau vào cùng một nhóm mà là quá trình tạo dựng một đơn vị kiến thức trọn vẹn nhằm tìm hiểu sâu về một nội dung lịch sử qua đó hình thành các năng lực chung và năng lực đặc thù bộ môn.

0 822

Trong quá trình giảng dạy môn Lịch sử, việc thiết kế và xây dựng các chủ đề đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên, nhất là từ năm 2021 khi triển khai chương trình mới. Việc xây dựng các chủ đề không đơn giản chỉ là ghép các bài có mối liên hệ với nhau vào cùng một nhóm mà là quá trình tạo dựng một đơn vị kiến thức trọn vẹn nhằm tìm hiểu sâu về một nội dung lịch sử qua đó hình thành các năng lực chung và năng lực đặc thù bộ môn.

Khóa học: Xây dựng và thiết kế chủ đề học tập trong môn Lịch sử được thiết kế nhằm giúp giáo viên:

  1. Mục tiêu của khóa học

– Hiểu bản chất khái niệm chủ đề học tập, những yêu cầu của một chủ đề học tập

– Các bước để xây dựng một chủ đề học tập

– Luyện tập thực hành việc xây dựng các chủ đề học tập trong chương trình.

– Chỉ ra được mối quan hệ giữa các chủ đề học tập và khung chương trình chung.

  1. Nội dung khóa học

– Module 1: Chủ đề học tập là gì? Các yêu cầu cần có của một chủ đề học tập

– Module 2: Các bước thiết kế và trình bày một chủ đề học tập

– Module 3: Tổ chức giảng dạy chủ đề trong môn Lịch sử

– Module 4: Thực hành xây dựng chủ đề học tập và nhận xét, phản hồi

  1. Đối tượng tham gia

– Sinh viên Sư phạm ngành Lịch sử

– Giáo viên Lịch sử ở các trường THCS, THPT

– Tổ trưởng chuyên môn, chuyên viên phụ trách môn Lịch sử

– Điều phối chương trình môn Lịch sử

  1. Thông tin giảng viên

– Giảng viên: Nguyễn Hữu Long – Người sáng lập Dự án Đào tạo và hỗ trợ Giáo viên – Táo Giáo Dục

– Điện thoại: 0971.067.689

– Email: [email protected]

– Website: https://giaovienlichsu.com/

Leave A Reply

Your email address will not be published.