Hoạt động sáng tạo thơ về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

“Trải qua gần bốn năm trời Chiến tranh cũng đã đến thời biến tan Anh Pháp Mĩ - ông hoàng Khoảng trời thuộc địa mênh mang bội phần…” Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tổ chức hoạt động sáng tạo thơ về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (Lịch sử lớp 11).

0 1,902
  1. Hướng dẫn thực hiện:

– Hoạt động này được sử dụng sau khi giáo viên đã dạy xong nội dung kiến thức trên lớp của Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (Lịch sử lớp 11)

– Hình thức: Giáo viên có thể chia nhóm cho học sinh thực hiện ngay trên lớp hoặc giao bài tập nhóm để học sinh hoàn thành ở nhà

– Thời hạn nộp bài (nếu thực hiện ở nhà: 1 tuần)

  1. Các bước thực hiện

2.1 Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh

– Sau khi tổ chức cho học sinh tìm hiểu những nội dung kiến thức cơ bản của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất: nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc chiến. Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.

Nhóm 1: Sáng tạo một bài thơ thể hiện nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ nhất, trong đó thể hiện rõ quan điểm của em về nguyên nhân cơ bản dẫn tới chiến tranh (lý giải).

Nhóm 2: Sáng tạo một bài thơ thể hiện diễn biến giai đoạn 1 (1914 – 1916), chỉ rõ tương quan giữa hai bên tham chiến sau khi kết thúc giai đoạn 1.

Nhóm 3: Sáng tạo một bài thơ thể hiện diễn biến giai đoạn 2 (1917 – 1918).

Nhóm 4: Sáng tạo một bài thơ thể hiện kết quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và cảm nhận của em về những tác động của cuộc chiến này đối với cuộc sống nhân loại.

– Để giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn học sinh các bước sáng tác một bài thơ: lựa chọn thể thơ, xây dựng nội dung, cách gieo vần, chọn thông điệp truyền tải, đặt tên bài thơ…

– Học sinh làm việc theo nhóm sáng tác thơ về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

2.2 Học sinh trưng bày sản phẩm

– Học sinh hoàn thiện sản phẩm thơ ở nhà hoặc hoàn thiện luôn trên lớp trong khung thời gian quy định. Sau đó giáo viên sẽ tổ chức buổi đọc thơ trước lớp. Các nhóm sẽ lần lượt lên trình bày sản phẩm thơ của mình.

– Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau bằng các phiếu đánh giá chéo (theo mẫu dưới đây)

– Giáo viên có thể đặt ra cho học sinh một số câu hỏi suy ngẫm.

3. Một số sản phẩm thơ về Chiến tranh thế giới thứ nhất của học sinh lớp 11 A1 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Lê Lan Vân


Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.