Hoạt động sáng tạo poster chính sách ngoại giao của nước Xiêm với nước Anh, Pháp cuối thế kỷ XIX, Lịch sử 11.

Trong những năm cuối của thế kỉ XIX, chính phủ Xiêm đã có những chính sách ngoại giao mềm dẻo với Anh và Pháp, nhờ vậy mà Xiêm tránh được việc bị biến thành một nước thuộc địa. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tổ chức hoạt động sáng tạo poster chính sách ngoại giao của nước Xiêm với nước Anh, Pháp cuối thế kỷ XIX, bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX), Lịch sử lớp 11, ban Cơ bản.

0 1,335
  1. Hướng dẫn thực hiện

Hoạt động này được sử dụng sau khi giáo viên đã dạy xong nôi dung kiến thức trên lớp của bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX), Lịch sử lớp 11, ban Cơ bản.

– Hình thức: Giáo viên có thể cho học sinh làm việc cá nhân thực hiện ngay trên lớp hoặc giao bài tập để học sinh hoàn thành ở nhà

– Thời hạn nộp bài (nếu thực hiện ở nhà: 1 tuần)

  1. Các bước thực hiện

2.1 Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh

– Sau khi tổ chức cho HS tìm hiểu mục 4. Xiêm giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, giáo viên yêu cầu học sinh:

+ Thiết kế poster biểu tượng thể hiện chính sách ngoại giao của Xiêm với nước Anh và Pháp để giữ gìn nền độc lập của mình.

+ Yêu cầu: làm việc cá nhân

– Để giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn học sinh các bước thiết kế poster: lựa chọn thông điệp, bố cục poster, hình ảnh, slogan…

– Học sinh làm việc cá nhân thiết kế poster theo yêu cầu của giáo viên.

– Hoạt động thực hiện trên lớp hoặc giao bài tập về nhà.

 2.2 Học sinh trưng bày sản phẩm

– Học sinh hoàn thiện sản phẩm poster trên lớp trong khung thời gian quy định (nếu thực hiện trên lớp). Sau đó giáo viên sẽ tổ chức để HS trình bày sản phẩm của mình theo kỹ thuật phòng tranh.

– Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau bằng các phiếu đánh giá chéo (theo mẫu dưới đây)

– Giáo viên có thể đặt ra cho học sinh một số câu hỏi suy ngẫm.

  1. Một số sản phẩm poster thể hiện chính sách ngoại giao của Xiêm với nước Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX của HS lớp 11 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Lê Lan Vân


 

Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.