Browsing Tag

chính sách ngoại giao

Hoạt động sáng tạo poster chính sách ngoại giao của nước Xiêm với nước Anh, Pháp cuối thế kỷ XIX,…

Trong những năm cuối của thế kỉ XIX, chính phủ Xiêm đã có những chính sách ngoại giao mềm dẻo với Anh và Pháp, nhờ vậy mà Xiêm tránh được việc bị biến thành một nước thuộc địa. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tổ chức hoạt…
Read More...