Browsing Category

Phát triển chuyên môn

Bộ tài liệu giảng dạy: Chủ đề Các cuộc Phát kiến địa lý (MS-102)

Trong chủ đề này, các em sẽ được tham gia vào các hoạt động thú vị để tìm hiểu rõ hơn về kỉ nguyên của những cuộc phát kiến. Các em sẽ được làm việc với các biểu đồ, sơ đồ và bản đồ địa lý. Các em cũng sẽ được đặt mình vào vị trí của các…
Read More...