CHƯƠNG 7: TRUNG QUỐC THỜI ĐƯỜNG, TỐNG_BẢN DỊCH SGK WORLD HISTORY

"Sau khi nhà Hán sụp đổ vào năm 220 SCN, không có vị hoàng đế nào đủ mạnh để thống nhất Trung Quốc. Trong 350 năm, hơn 30 triều đại đã nổi lên tranh giành quyền lực. Cuối cùng, vào năm 589, một hoàng đế tên là Dương Kiên đã thống nhất miền bắc và miền nam Trung Quốc một lần nữa. Ông đã khôi phục một chính quyền trung ương tập quyền. Dưới hai triều đại tiếp theo là nhà Đường và nhà Tống, Trung Quốc đã trải qua một thời kỳ hoàng kim kéo dài. Nó trở thành quốc gia giàu có nhất, hùng mạnh nhất và tiên tiến nhất trên thế giới thời điểm bấy giờ..."

0 555
“Sau khi nhà Hán sụp đổ vào năm 220 SCN, không có vị hoàng đế nào đủ mạnh để thống nhất Trung Quốc. Trong 350 năm, hơn 30 triều đại đã nổi lên tranh giành quyền lực. Cuối cùng, vào năm 589, một hoàng đế tên là Dương Kiên đã thống nhất miền bắc và miền nam Trung Quốc một lần nữa. Ông đã khôi phục một chính quyền trung ương tập quyền. Dưới hai triều đại tiếp theo là nhà Đường và nhà Tống, Trung Quốc đã trải qua một thời kỳ hoàng kim kéo dài. Nó trở thành quốc gia giàu có nhất, hùng mạnh nhất và tiên tiến nhất trên thế giới thời điểm bấy giờ…”
Xin được giới thiệu cùng các thầy cô bản dịch chương 7 SGK World History – Trung Quốc thời Đường Tống.
Nội dung tài liệu chắc chắn sẽ mang lại cho các thầy cô nhiều góc nhìn mới lạ cũng như những cách tiếp cận mới về phương pháp dạy học giai đoạn lịch sử này:

Những năm sau đó, ông tràn sang Ấn Độ và đặt nền móng cho Đế chế Mughal rộng lớn.

Các thầy cô có thể đọc tài liệu bản PDFMIỄN PHÍ tại đây:

 Đặt mua bản dịch: (100.000 VNĐ)Mã số: BD_04

Leave A Reply

Your email address will not be published.