CHƯƠNG 25_QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA_TRƯỜNG HỢP CỦA MANCHESTER (BẢN DỊCH SGK WORLD HISTORY)

Cuộc Cách mạng Công nghiệp ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống ở Vương quốc Anh. Nhưng bên cạnh những tác động tích cực, nó cũng để lại nhiều hậu quả tiêu cực. Một mặt, nó làm cho chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mọi người. Nhưng quá trình thay đổi sang sản xuất máy móc cũng đã gây ra nhiều đau khổ cho con người.

0 59

Cuộc Cách mạng Công nghiệp ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống ở Vương quốc Anh. Nhưng bên cạnh những tác động tích cực, nó cũng để lại nhiều hậu quả tiêu cực. Một mặt, nó làm cho chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mọi người. Nhưng quá trình thay đổi sang sản xuất máy móc cũng đã gây ra nhiều đau khổ cho con người. Công nghiệp hóa tạo ta nhiều việc làm, nhưng nó cũng gây ra tình trạng lao động trong những điều kiện tồi tệ, ô nhiễm không khí và nước, và tệ nạn lao động trẻ em. Nó cũng dẫn đến căng thẳng giai cấp gia tăng, đặc biệt là giữa tầng lớp lao động và tầng lớp trung lưu.

CÁC THẦY CÔ CÓ THỂ ĐỌC TRỰC TIẾP BẢN DỊCH TẠI ĐÂY

Leave A Reply

Your email address will not be published.