CHƯƠNG 25_NHỮNG CẢI CÁCH TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP (BẢN DỊCH SGK WORLD HISTORY)

Ở các nước công nghiệp phát triển, cuộc Cách mạng Công nghiệp đã tạo ra sự phân biệt khoảng cách lớn giữa người giàu và người nghèo. Các chủ doanh nghiệp tin rằng các chính phủ không nên can thiệp vào các vấn đề kinh tế và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các nhà cải cách cho rằng các chính phủ cần có sự can thiệp tích cực để cải thiện điều kiện sống cho người nghèo. Người lao động cũng yêu cầu có nhiều quyền và được bảo vệ hơn. Họ thành lập các liên đoàn lao động để tăng sức ảnh hưởng của mình.

0 465

Ở các nước công nghiệp phát triển, cuộc Cách mạng Công nghiệp đã tạo ra sự phân biệt khoảng cách lớn giữa người giàu và người nghèo. Các chủ doanh nghiệp tin rằng các chính phủ không nên can thiệp vào các vấn đề kinh tế và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các nhà cải cách cho rằng các chính phủ cần có sự can thiệp tích cực để cải thiện điều kiện sống cho người nghèo. Người lao động cũng yêu cầu có nhiều quyền và được bảo vệ hơn. Họ thành lập các liên đoàn lao động để tăng sức ảnh hưởng của mình.

Các thầy cô có thể đọc tài liệu bản PDF

MIỄN PHÍ tại đây:

 Đặt mua bản dịch: (100.000 VNĐ)

Mã số: BD_06

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.