CHƯƠNG 25: KHỞI ĐẦU CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP – BẢN DỊCH SGK WORLD HISTORY

"Vào năm 1700, các trang trại nhỏ của nông dân tồn tại khá phổ biến ở nước Anh. Tuy nhiên, những chủ đất giàu có bắt đầu mua lại phần lớn đất đai của những người nông dân. Các chủ đất lớn đã tiến hành thay đổi phương pháp canh tác. Những cải tiến này dẫn đến một cuộc cách mạng trong nông nghiệp."

0 563
“Vào năm 1700, các trang trại nhỏ của nông dân tồn tại khá phổ biến ở nước Anh. Tuy nhiên, những chủ đất giàu có bắt đầu mua lại phần lớn đất đai của những người nông dân. Các chủ đất lớn đã tiến hành thay đổi phương pháp canh tác. Những cải tiến này dẫn đến một cuộc cách mạng trong nông nghiệp.”
Xin được giới thiệu cùng các thầy cô bản dịch chương 25: Khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp.

Những năm sau đó, ông tràn sang Ấn Độ và đặt nền móng cho Đế chế Mughal rộng lớn.

Các thầy cô có thể đọc tài liệu bản PDFMIỄN PHÍ tại đây:

 Đặt mua bản dịch: (100.000 VNĐ)Mã số: BD_05

Leave A Reply

Your email address will not be published.