CHƯƠNG 25: KHỞI ĐẦU CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP – BẢN DỊCH SGK WORLD HISTORY

"Vào năm 1700, các trang trại nhỏ của nông dân tồn tại khá phổ biến ở nước Anh. Tuy nhiên, những chủ đất giàu có bắt đầu mua lại phần lớn đất đai của những người nông dân. Các chủ đất lớn đã tiến hành thay đổi phương pháp canh tác. Những cải tiến này dẫn đến một cuộc cách mạng trong nông nghiệp."

0 136
“Vào năm 1700, các trang trại nhỏ của nông dân tồn tại khá phổ biến ở nước Anh. Tuy nhiên, những chủ đất giàu có bắt đầu mua lại phần lớn đất đai của những người nông dân. Các chủ đất lớn đã tiến hành thay đổi phương pháp canh tác. Những cải tiến này dẫn đến một cuộc cách mạng trong nông nghiệp.”
Xin được giới thiệu cùng các thầy cô bản dịch chương 25: Khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp.

Leave A Reply

Your email address will not be published.