Browsing Category

Phát triển chuyên môn

Bộ tài liệu giảng dạy: Chủ đề Các cuộc Phát kiến địa lý (MS-102)

Trong chủ đề này, các em sẽ được tham gia vào các hoạt động thú vị để tìm hiểu rõ hơn về kỉ nguyên của những cuộc phát kiến. Các em sẽ được làm việc với các biểu đồ, sơ đồ và bản đồ địa lý. Các em cũng sẽ được đặt mình vào vị trí của các…
Read More...

Khóa học: Thiết kế tài liệu học tập và phiếu bài tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử

Việc dạy học lịch sử hướng đến việc hình thành năng lực học sinh đặt ra những yêu cầu mới trong việc tổ chức hoạt động dạy học. Trong bối cảnh đó, sách giáo khoa chỉ được coi là một tài liệu tham khảo, để giảng dạy hiệu quả, người giáo viên…
Read More...