Browsing Category

Phát triển chuyên môn

Khóa học: Thiết kế tài liệu học tập và phiếu bài tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử

Việc dạy học lịch sử hướng đến việc hình thành năng lực học sinh đặt ra những yêu cầu mới trong việc tổ chức hoạt động dạy học. Trong bối cảnh đó, sách giáo khoa chỉ được coi là một tài liệu tham khảo, để giảng dạy hiệu quả, người giáo viên…
Read More...

Hoạt Động Dạy Học Phát Triển Năng Lực _ Lý Thuyết Đến Các Bước Thực Hiện

Bộ tài liệu nhằm hỗ trợ cho các điều phối và tổ trưởng chuyên môn trong việc xây dựng hệ thống chương trình cho nhà trường; cũng như các thầy cô giáo, những người đang băn khoăn làm thế nào để đưa lý thuyết về dạy học phát triển năng lực…
Read More...