CHƯƠNG 4_GIAO LƯU VỀ TƯ TƯỞNG HỌC THUẬT

Những ý tưởng nào khác trong khoa học, tôn giáo và nhà lãnh đạo đã thách thức những cách suy nghĩ đã được thiết lập trong thời kỳ Phục hưng? Chúng đã ảnh hưởng đến mọi người như thế nào? Làm thế nào mà các ý tưởng và kiến thức lại lan rộng khắp Châu Âu thời Phục hưng?

0 412

1633. Nhà khoa học lỗi lạc Galileo đã bị đưa ra trước tòa án của Giáo hội và bị khép tội dị giáo, tức là chống lại giáo lý của Giáo hội Thiên chúa.

Galileo bước vào phòng xử án kín mít và quỳ gối trước các Hồng y.  Giáo hội đã luôn dạy rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ. Galileo đã xuất bản một cuốn sách trong đó ông lập luận rằng Mặt trời ở vị trí trung tâm, và Trái đất – giống như các hành tinh khác – di chuyển quanh nó. Galileo đưa ra kết luận dựa trên những quan sát mà ông đã thực hiện với chiếc kính thiên văn mới mà ông đã phát triển.

Giáo hội buộc tội Galileo theo dị giáo và yêu cầu ông từ bỏ quan điểm của mình. Nếu chống lại, ông có thể bị tra tấn hoặc thậm chí bị thiêu sống vì tà giáo. Galileo đã đưa ra quyết định của mình. Ông đã đọc một lời thú nhận,  phủ nhận niềm tin của mình vào quan điểm một vũ trụ lấy Mặt trời làm trung tâm.

Vì xuất bản một cuốn sách trái với giáo lý của Giáo hội, Galileo đã bị kết án quản thúc tại gia trong phần còn lại của cuộc đời. Giáo hội đã đưa cuốn sách của ông vào Danh mục Sách bị cấm – một danh sách những đầu sách mà người Công giáo bị cấm đọc. Nhưng Galileo biết rằng mình đã đúng. Sau khi đọc xong bản tuyên bố, người thấy ông vẫn đang nói thầm với chính mình, “Eppur si muove” (“Nhưng dù sao thì nó [Trái đất] vẫn quay”).

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.