Browsing Tag

Cải cách

Bài 3_Tiết 2_ Đông Bắc Á (MS_1203B)

Cán bộ thành thị đặt ra kế hoạch, hạn ngạch phi thực tế. Nông dân bắt buộc trồng nhiều vụ, gieo quá nhiều hạt, cày sâu và bón phân thừa. Mặc dù nông dân hiểu rõ hơn và không phải lúc nào cũng thực hiện được các đề xuất, nhưng một số người…
Read More...