Lịch sử 8_Bài 28_Trào lưu cải cách nửa sau thế kỉ XIX (MS 828)

Lịch sử 8_Bài 28_Trào lưu cải cách nửa sau thế kỉ XIX (MS 828)

0 80

1. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1.Nêu được bối cảnh lịch sử ảnh hưởng đến sự ra đời của các trào lưu cải cách nửa sau thế kỉ XIX.

2.Trinh này được những đền nghị cải cách vào nửa cuối thế kỉ XIX.

3. Giải thích tại sao, các đề nghị cải cách này lại không được thực hiện.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 28: NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH CỦA QUAN LẠI, SĨ PHU NỬA SAU THẾ KỈ XIX
Mã số tài liệu: MS 828
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 19 slide PPT,  phiếu học tập và kế hoạch dạy học bản word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.