Lịch sử 8_Bài 27_Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược từ 1774 – 1884 (MS 827)

Lịch sử 8_Bài 27_Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược từ 1774 - 1884 (MS 827)

0 58

1. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Lập bảng thống kê sự kiện quá trình Pháp đánh Bắc kỳ lần 1, lần 2 và phản ứng của triều đình, nhân dân Bắc kỳ.
  • Chỉ ra được những điểm sai lầm trong đường lối kháng chiến của triều đình.
  • Nêu nội dung và hệ quả của Hiệp ước Hác-măng (1883) và Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC TỪ NĂM 1874 ĐẾN NĂM 1884
Mã số tài liệu: MS 827
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 21 slide PPT,  phiếu học tập và kế hoạch dạy học bản word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.