Lịch sử 8_Bài 26_Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ 1858 – 1873 (MS 826)

Lịch sử 8_Bài 26_Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ 1858 - 1873 (MS 826)

0 39

1. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Trình bày những nét chính về tình hình chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định.
  • Lý giải được vì sao Pháp đánh Đà Nẵng và Gia Định
  • Trình bày cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kỳ từ năm 1862 – 1874.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 26: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC

TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

Mã số tài liệu: MS 826
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 19 slide PPT,  phiếu học tập và kế hoạch dạy học bản word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.