Lịch sử 8_Bài 32_Buổi đầu hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành (MS 832)

Lịch sử 8_Bài 32_Buổi đầu hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành (MS 832)

0 100

1. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Nêu được những nét chính về bối cảnh lịch sử và các sự kiện chính của các hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành.
  • So sánh được những khác biệt cơ bản giữa hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành và các vị cách mạng tiền bối.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 32: BUỔI ĐẦU HOẠT ĐỘNG YÊU NƯỚC CỦA NGUYỄN TẤT THÀNH 
Mã số tài liệu: MS 832
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 11 slide PPT,  phiếu học tập và kế hoạch dạy học bản word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.