Lịch sử 8_Bài 31_Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh (MS 831)

Lịch sử 8_Bài 31_Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh (MS 831)

0 178

1. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Trình bày nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
  • Nêu 2 chuyển biến về kinh tế và 2 chuyển biến về xã hội dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

 

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 31: HOẠT ĐỘNG YÊU NƯỚC CỦA PHAN BỘI CHÂU VÀ PHAN CHÂU TRINH
Mã số tài liệu: MS 831
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 16 slide PPT,  phiếu học tập và kế hoạch dạy học bản word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.