Browsing Tag

Phan Bội Châu

Hoạt động sáng tạo poster thể hiện quan điểm của Nguyễn Ái Quốc về con đường cứu nước của các bậc…

Nguyễn Tất Thành sau khi tìm hiểu con đường, cách thức cứu nước của các vị tiền bối như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Hoàng Hoa Thám. Chàng thanh niên ấy rất khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối nhưng lại không tán thành…
Read More...