Lịch sử 8_Bài 29_Phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế (MS 829)

Lịch sử 8_Bài 29_Phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế (MS 829)

0 85

1. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Lý giải nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần vương
  • Nêu những nét chính về các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương và khởi nghĩa Yên Thế.

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu BÀI 29: PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ KHỞI NGHĨA YÊN THẾ
Mã số tài liệu: MS 829
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 17 slide PPT,  phiếu học tập và kế hoạch dạy học bản word
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.