Lịch sử 11_Bài 35_Tầm quan trọng của biển Đông với Việt Nam

0 122

1. GIỚI THIỆU

Mục tiêu bài học

1.Nêu được tầm quan trọng của biển Đông với Việt Nam về quốc phòng an ninh.

2.Nêu được tầm quan trọng của biển Đông với Việt Nam về kinh tế.

 ninh

2. NỘI DUNG TÀI LIỆU

 

3. ĐẶT MUA TÀI LIỆU:

Tên tài liệu Bài 35_Tầm quan trọng của biển Đông với Việt Nam
Mã số tài liệu: 1135
Giá bán: 100.000 VNĐ
Bộ tài liệu gồm:
  • PPT bài giảng được thiết kế sẵn với ba phần Khởi động, Hoạt động hình thành kiến thức, Củng cố cuối giờ
  • Kế hoạch dạy học bản word (5512)
  • Các phiếu học tập cho học sinh
Định dạng:  PPT,  word
Số trang: 16 slide PPT,  15 trang word,  (phiếu học tập và kế hoạch dạy học), 1 video
Tác giả:   Nguyễn Hữu Long, Lê Lan Vân
Link đặt mua tài liệu:
Điện thoại liên hệ: 0368.699.633 hoặc 0971.067.689

 


Giáo viên Lịch sử

(Bài viết trên website thuộc bản quyền của Dự án Giáo viên Lịch sử, việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài viết phải được sự đồng ý chính thức của tác giả và có trích dẫn nguồn đầy đủ.)

Leave A Reply

Your email address will not be published.