Browsing Category

Lớp 11

Lịch Sử 11_Bài 9. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng…

Cách mạng Nga năm 1917 là một trong những sự kiện chính trị bùng nổ nhất của thế kỷ XX. Cuộc cách mạng bạo lực đánh dấu sự kết thúc của triều đại Romanov và nhiều thế kỷ thống trị của Đế quốc Nga, đưa tới sự ra đời của nhà nước vô sản đầu…
Read More...

Lịch Sử 11_Bài 3_ Trung Quốc (MS -1103)

Sau cuộc Chiến tranh thuốc phiện (1840 - 1842) Trung Quốc bị các nước đế quốc Âu - Mĩ đua nhau xâm lược và chia xẻ, cũng là thời kỳ mà nhân dân Trung Quốc đấu tranh liên tục chống lại triều đình Mãn Thanh và các nước đế quốc mà đỉnh cao là…
Read More...

Lịch Sử 11_Bài 2_ Ấn Độ (MS -1102)

Ấn Độ là 1 tiểu lục địa. Tuy nhiên trong lịch sử Ấn Độ thường bị các nước khác tới xâm lược. Khi bị xâm lược và đô hộ, họ thường đấu tranh bằng phương pháp ôn hoà. Cho tới tận thời cận đại, hiện đại, khi bị thực dân Anh cai trị, họ vẫn lựa…
Read More...

Lịch sử 11_Bài 1_ Nhật Bản (MS -1101)

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX hầu hết các nước châu Á đều ở trong tình trạng chế độ phong kiến khủng hoảng suy yếu, bị các đế quốc phương Tây xâm lược, cuối cùng đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Nhưng đó không phải là câu…
Read More...