Khóa học: Tìm hiểu các năng lực Tư duy Lịch sử

Việc dạy học phát triển năng lực nói chung, dạy học lịch sử nói riêng đòi hỏi giáo viên phải hình thành các năng lực đặc thù bộ môn cho học sinh. Để làm được điều đó, giáo viên cần phải hiểu rõ năng lực tư duy lịch sử bao gồm các năng lực thành phần nào? Nội dung của các năng lực bao gồm những gì?

0 585

Việc dạy học phát triển năng lực nói chung, dạy học lịch sử nói riêng đòi hỏi giáo viên phải hình thành các năng lực đặc thù bộ môn cho học sinh. Để làm được điều đó, giáo viên cần phải hiểu rõ năng lực tư duy lịch sử bao gồm các năng lực thành phần nào? Nội dung của các năng lực bao gồm những gì? Những ví dụ cụ thể của việc hình thành năng lực tư duy lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Khóa học Tìm hiểu các năng lực Tư duy Lịch sử được thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề trên.

  1. Mục tiêu của khóa học

– Trang bị cho giáo viên những kiến thức về năng lực tư duy lịch sử

– Giúp giáo viên có thể chỉ ra (gọi tên) các năng lực tư duy lịch sử trong chương trình môn Lịch sử

– Là cơ sở để giáo viên lựa chọn và xây dựng phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

– Giúp giáo viên có thêm công cụ để xây dựng và phát triển chương trình nhà trường môn Lịch sử.

  1. Nội dung khóa học

– Module 1:  Năng lực tư duy lịch sử là gì? 6 năng lực cơ bản của tư duy lịch sử

– Module 2: Năng lực phân tích và đánh giá tư liệu lịch sử

– Module 3: Năng lực nghiên cứu lịch sử

  1. Đối tượng tham gia

– Sinh viên Sư phạm ngành Lịch sử

– Giáo viên Lịch sử ở các trường THCS, THPT

– Tổ trưởng chuyên môn, chuyên viên phụ trách môn Lịch sử

– Điều phối chương trình môn Lịch sử

  1. Thông tin giảng viên

– Giảng viên: Nguyễn Hữu Long – Người sáng lập Dự án Đào tạo và hỗ trợ Giáo viên – Táo Giáo Dục

– Điện thoại: 0971.067.689

– Email: [email protected]

– Website: https://giaovienlichsu.com/

Leave A Reply

Your email address will not be published.